سیستم آموزش مجازی

پایه های اول تا پنجم دبستان بشارت سال تحصیلی 1401 - 1400

کلاس پنجم

آقای قربانی
ورود به کلاس

کلاس چهارم

آقای میرسراجی
ورود به کلاس

کلاس سوم

خانم عباسی
ورود به کلاس

کلاس سوم

آقای علی فام
ورود به کلاس

کلاس دوم

خانم جندقی
ورود به کلاس

کلاس دوم

خانم لطفی
ورود به کلاس

کلاس اول

خانم سلیمانی
ورود به کلاس

پیش دبستانی آنلاین سال تحصیلی 1399-1400

پیش دبستانی آنلاین

خانم سقایتی
ورود به کلاس

پیش دبستانی آنلاین

خانم گلفشان
ورود به کلاس

پیش دبستانی آنلاین

خانم نصراللهی
ورود به کلاس

پیش دبستانی آنلاین

خانم اکبرنیا
ورود به کلاس

پیش دبستانی آنلاین

خانم ایزدی
ورود به کلاس

کلاس های تکمیلی

کلاس زبان

خانم کیامنش
ورود به کلاس

کلاس زبان

آقای میرسراجی
ورود به کلاس

مدیریت کلاس

ویژه همکاران

مدیریت کلاس درس

اینجا کلیک کنید